به گزارش سدپرس “سید حمید صالحی”،مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳،مهمترین اقدامات انجام شده در تعمیرات سالیانه واحد های ۷ و ۸ این نیروگاه را در پنج بخش مکانیک، هیدرومکانیک، ابزار دقیق، الکتریک و کالیبراسیون و کنترل پایداری بر شمرد و افزود: علاوه بر بازرسی های روتین سالیانه، بررسی تجهیزات اصلی و جانبی واحد و اقدامات مهمی از قبیل: دمونتاژ وسرویس رادیاتور های ژنراتور مطابق نتایج ترموگرافی ،الایمنت ورفع نقص از الکترو پمپ های شیرپروانه ای واحد ۷ ، دمونتاژ و سرویس نیدل ولو های بای پس شیرپروانه ای، تعویض اورینگ سروو موتور توربین، تصفیه روغن تجهیزات اصلی ، رفع نشتی از ویکت گیت های توربین ، تعمیر دمپر فن ساختمان تهویه ، بازرسی و تعویض اورینگ مربوط به پاور پک سیستم هیدرولیک گیت ۴ ، در این واحدها انجام گرفت.

صالحی در ادامه گفت: در بخش ابزار دقیق کارهای مهمی از قبیل کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق این دو واحد انجام شد و همچنین در بخش الکتریک نیز، انجام تست های الکتریکال ژنراتور و GCB واحد ۷و۸ ، تعویض درایو GCB واحد ۷ و شناسایی و ترمیم نقاط معیوب سیم پیچ واحدهای مذکور انجام گردید.