تاریخ : پنج شنبه, ۱۱ خرداد , ۱۴۰۲ Thursday, 1 June , 2023

امیر محمودی

18اردیبهشت
کالیبراسیون تجهیزات  ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه کارون۳ انجام شد
معاون نیروگاهی در شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان عنوان کرد:

کالیبراسیون تجهیزات ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه کارون۳ انجام شد

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تعمیر و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری واحدهای نیروگاه سد کارون3 خبر داد.

04اردیبهشت
کالیبراسیون تجهیزات واحدهای نیروگاه مارون انجام شد

کالیبراسیون تجهیزات واحدهای نیروگاه مارون انجام شد

کالیبراسیون تجهیزات واحدهای نیروگاه مارون توسط شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان انجام شد.

05بهمن
پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت کرخه
معاون نیروگاهی در شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان عنوان کرد:

پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت کرخه

معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از پیشرفت فیزیکی 65 درصدی پروژه طرح توسعه پست 400 کیلو ولت کرخه به منظور نصب راکتور خط العماره عراق خبر داد.

05آذر
شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان

شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان

از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتی تولید برق ‌آبی کشور را شکل می‌دهد، سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳۸۱ نسبت به صدور مجوز تاسیس شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان اقدام نمود؛ تا ضمن استمرار تولید انرژی برق‌آبی استان، از مجموعه فنی مهندسی این شرکت برای پرورش منابع انسانی حرفه‌ای و توسعه امکانات فنی در زمینه نصب، بهسازی و نگهداری نیروگاه‌ها و تاسیسات صنعت آب و برق بهره‌مند گردد.

21آبان
طراحی و ساخت تابلوهای سیستم تغذیه نیروگاه اول سد دز انجام شد
توسط شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان:

طراحی و ساخت تابلوهای سیستم تغذیه نیروگاه اول سد دز انجام شد

معاون فنی و مهندسی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از طراحی و ساخت تابلوهای سیستم تغذیه نیروگاه اول در پروژه بهینه سازی نیروگاه سد دز توسط این شرکت خبر داد.

17آبان
عملیات تعمیرات شیر پروانه ای واحد ۸ نیروگاه دوم شهید عباسپور انجام شد
توسط شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان:

عملیات تعمیرات شیر پروانه ای واحد ۸ نیروگاه دوم شهید عباسپور انجام شد

معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از انجام عملیات تعمیرات شیر پروانه ای واحد ۸ نیروگاه دوم سد شهید عباسپور خبر داد.

09آبان
عملیات توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت سد کرخه آغاز شد
به منظور نصب راکتور خط العماره عراق :

عملیات توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت سد کرخه آغاز شد

معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از آغاز عملیات توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت کرخه به منظور نصب راکتور خط العماره عراق خبر داد.

04آبان
تعمیرات سالیانه نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان آغاز شد
معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان:

تعمیرات سالیانه نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان آغاز شد

معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از آغاز تعمیرات سالیانه نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان خبر داد.