وی افزود: انجام این عملیات در اطمینان از عملکرد تجهیزات سد تنظیمی-انحرافی گتوند به منظور تسهیل در بهره برداری و کنترل و تنظیم آب پایین دست در مواقع بحران و سیلاب ، نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید.

گفتنی است سد تنظیمی انحرافی گتوند به عنوان آخرین سد بر روی رودخانه کارون ، دارای ۱۴ سرریز است که ظرفیت تخلیه هر کدام از دریچه ها ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه می باشد و حداکثر ظرفیت آبگذری سد ( از محل سر ریزها و لجن کش ها ) برابر ۸۰۰۰ متر مکعب در ثانیه است.