به گزارش سدپرس به نقل ازشبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان؛ “فرزادجونعلی وند” ضمن اعلام این خبر گفت: یکی ازکارهای اساسی این اورهال، راه اندازی سیستم هوادهی درافت واحد بود که پس از حدود ۲۰ سال اشکالات مربوط به کمپرسور و شیرهای پنوماتیکی آن برطرف شده و پس از انجام‌ تست های الکتریکال باموفقیت راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.جونعلی وند گفت: دراین اورهال اهم اقدامات انجام شده شامل رفع نشتی یاتاقان تر است بیرینگ، رفع نشتی دریچه آبگیر واحد، کالیبراسیون کلیه تجهیرات اندازه گیری و ابزار دقیق، ترمیم و جوشکاری شکستگی پره های رانروتست های مربوطه، بازرسی ازتجهیزات ژنراتور و تست های الکتریکال، بررسی هسته استاتور وتست های سیم پیچ وروتور، بازرسی ازگاورنر، توربین، شیرپروانه ای، بازرسی از سیستم های کنترلی تجهیزات اصلی وجانبی، سیستم حفاظت، ترانس های قدرت ومصرف داخلی بوده است.

وی درپایان تصریح کرد: این اورهال با برنامه ریزی های مناسب و تلاش های شبانه روزی همکاران زحمتکش و متخصص شرکت های تولید و تعمیرات نیروگاه برق آبی و هماهنگی بامعاونت بهره برداری سد و نیروگاه های سازمان آب وبرق خوزستان، ۱۲روز زودتر از برنامه های پیش بینی شده به پایان رسید.