تاریخ : جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024
1

فراخوان جذب ۲۰ کارشناس مالی درسازمان آب و برق خوزستان

  • کد خبر : 1148
  • 18 آبان 1400 - 8:24
فراخوان جذب ۲۰ کارشناس مالی درسازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد بخشی ازکارشناسان موردنیاز خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی تامین نماید . لذا از کلیه کارمندان رسمی و پیمانی علاقه مند و واجد شرایط شاغل در شرکت های تابعه وزارت نیرو جهت شرکت در فراخوان دعوت به همکاری می نماید  . تعداد محل خدمت عنوان شغل […]

سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد بخشی ازکارشناسان موردنیاز خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی تامین نماید . لذا از کلیه کارمندان رسمی و پیمانی علاقه مند و واجد شرایط شاغل در شرکت های تابعه وزارت نیرو جهت شرکت در فراخوان دعوت به همکاری می نماید  .

تعداد

محل خدمت

عنوان شغل

عنوان پست

ردیف

۳

مدیریت اداری و تدارکات

(اهواز )

کارشناس امور مالی

کارشناس انبارها

۱

۱

مدیریت اداری و تدارکات

(اهواز )

کارشناس امور مالی

کارشناس اموال

۲

۲

مدیریت اداری و تدارکات

(اهواز )

کارشناس امور مالی

کارشناس مزایده

۳

۱

مدیریت اداری و تدارکات

(اهواز )

کارشناس امور مالی

کارشناس خرید تجهیزات عمومی

۴

۲

ذیحساب جاری

(اهواز)

حسابدار

کارشناس حسابداری اموال ، کارشناس حسابداری انبار

۵

۱

ذیحساب جاری

(اهواز)

کارشناس امور مالی

کارشناس دریافت و پرداخت

۶

۱

ذیحساب جاری

(اهواز)

کارشناس امور مالی

کارشناس ممیزی حقوق و دستمزد

۷

۵

ذیحساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

(اهواز )

حسابدار

کارشناس مالی

۸

۳

مدیریت بودجه

کارشناس برنامه و بودجه

کارشناس بودجه آب و برق

۹

۲۰

جمعاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط احراز کارشناس امور مالی و حسابدار

۱-تحصیلات و معلومات :

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد  یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی :

حسابداری ، حسابداری مدیریت ، حسابداری بخش عمومی ، حسابرسی ، مدیریت مالی ، مالی ( همه گرایش ها ) مدیریت صنعتی (مالی ) مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) ، MBA مدیریت بازرگانی و بازار یابی بین المللی (مالی) ، مدیریت دولتی ( بودجه و مالیه عمومی / مدیریت مالی دولتی ) مدیریت (MBA) مدیریت مالی ، مدیریت کسب و کار (مالی) (MBA) (مدیریت مالی ) ، مدیریت کسب و کار ( مالی ) ، مدیریت کسب و کار (MBA) (مالی) ،  مهندسی مالی ، مهندسی صنایع ( سیستم های مالی / مهندسی مالی ) ، مدیریت سازمانهای دولتی ( مالی و اقتصادی )

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی :

حسابداری ( همه گرایش ها ) حسابداری ، حسابداری امور مالی ، مدیریت مالی ، ریاضی ( ریاضیات مالی ) ریاضیات کاربردی ( ریاضی مالی ) کارشناسی حرفه ای حسابداری ، حسابداری مالی ، حسابداری دولتی ، حسابداری مالیاتی ، حسابرسی ، حسابداری پروژه ها ، کارشناس حرفه ای حسابداری سلامت ، حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی  ، حسابداری بانکی ، حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری .

۲-مهارت ها :

توانایی تنظیم اسناد مالی و صورت حساب های مالی   

توانایی بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مالی و حسابداری

توانایی گزارش نویسی مالی و حسابداری

۳-دوره های آموزشی :

آشنایی با قوانین و مقررات مالی کشور

آشنایی با اصول حسابداری دولتی

آشنایی با فرایند بستن حساب های دولتی در پایان سال مالی

آشنایی با روش حسابداری تعهدی برای ذیحسابی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

۴-ویژگی های  شخصیتی و رفتاری  :

امانت داری ، دقت نظر ، مسئولیت پذیری ، تعهد کاری ، صبر و حوصله ، ریز بینی ، درستکاری

شرایط احراز کارشناس برنامه و بودجه

۱ـ تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی :

مالی (همه گرایش ها) ، مدیریت دولتی (همه گرایش ها) ، مدیریت مالی ،  مدیریت MBA (مدیریت مالی/اقتصاد مدیریت) مدیریت سازمان های دولتی (همه گرایش ها) ، مدیریت نظارت و بازرسی ، مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی) MBA مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی (مالی) ، مدیریت صنعتی  (مالی) مدیریت کسب و کار (مالی) ، مدیریت کسب و کار (MBA) (مالی) ، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی (همه گرایش ها) ، مدیریت آموزشی ، معارف اسلامی و مدیریت (مالی) ، برنامه و بودجه دفاعی ، علوم اقتصادی (اقتصاد مالی اسلامی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی) ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، معارف اسلامی و اقتصاد ، حسابداری ، حسابداری بخش عمومی ، حسابداری مدیریت ، حسابرسی ، مهندسی مالی ، مهندسی صنایع (سیستم های مالی/ مهندسی مالی/ سیستم های اقتصادی و اجتماعی) ، مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی ،

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی

مدیریت مالی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، معارف اسلامی و مدیریت ، اقتصاد ، اقتصاد (همه گرایش ها) ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی (همه گرایش ها) ، معارف اسلامی و اقتصاد ، اقتصاد اسلامی ، حسابداری امور مالی ، حسابداری ، حسابداری (همه گرایش ها) ، علمی- کاربردی حسابداری ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالیاتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری بانکی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- سلامت ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری پروژه ها

 ۲ـ مهارت ها :

ـ توانایی تحلیل مسائل مالی و بودجه ای

ـ توانایی بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مالی و اقتصادی

ـ توانایی تنظیم موافقت نامه ها و گزارش های بودجه ای

۳ـ دوره های آموزشی

ـ بودجه ریزی عملیاتی

ـ قوانین و مقررات مالی و بودجه ای بخش عمومی

ـ آشنایی با فصول بودجه ریزی دستگاه های اجرایی

۴ـ ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی ، دقت نظر ، ریز بینی ، تمرکز فکری ، صبر و حوصله ، امانت داری

۵-دارا بودن رابطه استخدامی رسمی , پیمانی                                              ۷- آشنایی با قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط

۶-برخورداری از حداقل­ ۳سال و حداکثر ۱۲ سال سابقه خدمت دولتی مرتبط      ۸ -حداکثر سن ۴۲سال

۹- در صورت پذیرفته شدن به مدت ۱۰ سال تعهد نامه محضری مبنی بر عدم انتقال یا ماموریت دریافت خواهد شد .

 مدارک مورد نیاز

۱-تکمیل فرم مشخصات فردی                                                                  ۴ـ تصویر  کارت پایان خدمت / معافیت دائم

۲ـ تصویر مدارک سجلی(شناسنامه و کارت ملی )                                        ۵ـ تصویر مدرک تحصیلی

۳-تصویر  آخرین حکم کارگزینی                                                                         

توجه :

ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاء کارگروه بررسی شایستگی‌ها و براساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت لذا ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای داوطلبین ایجاد نخواهد نمود..

نکات مهم:

۱-داوطلبان میبایست حداکثر تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی فراخوان نسبت به تکمیل فرم بارگزاری  مستندات و مدارک  ذکر شده اقدام نمایند .

 ۲-دریافت مدارک و مستندات صرفابه صورت الکترونیک  از طریق وب سایت اینترنت سازمان به آدرس farakhan.kwpa.irو در بازه زمانی تعیین شده قابل پذیرش بوده و به مدارک ارسالی چاپ شده یا خارج از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ­ ۳-از داوطلبین واجد شرایط و برگزیده جهت مصاحبه علمی و تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد لذا توصیه میگردد داوطلبان گرامی بدوا نسبت به آمادگی لازم جهت شرکت در مصاحبه اقدام نمایند .

 تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر :  ۳۳۱۵۲۱۰۶-۰۶۱

لینک کوتاه : https://sadpress.ir/?p=1148

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار