وی افزود: در این عملیات بیش از ۳ متر از لوله فرسوده که موجب نشتی و آب گرفتگی خیابان طالقانی شهرستان ماهشهر شده بود تعویض و شکستگی این خط برطرف شد.

خط لوله ۴۵۰ میلیمتر یکی از خطوط انتقال آب به شهرستان هندیجان است که روزانه ۱۱ هزار متر مکعب آب به این شهرستان انتقال می دهد.