وی افزود: با بررسی تخصصی مشخص شد علت گرفتگی و رسوب در مسیر جریان آب در اویل کولر، مربوط به ترانس است و جهت رفع عیب اقدامات فنی شامل دمونتاژ، بررسی علت گرفتگی تجهیز، سرویس کامل و تعمیر مورد نیاز اویل کولر انجام و سپس در محل مونتاژ شد.

صالحی تصریح کرد: این تجهیزات نقش مهمی در خنک کاری روغن ترانسفورماتورهای قدرت نیروگاه برعهده دارند که با توجه به تعداد زیاد آنها (حدود ۵۴ دستگاه) سرویس نگهداری و تعمیرات آنها علاوه بر حفظ پایداری شبکه، افزایش ضریب اطمینان نیروگاه و جلوگیری از توقف های ناخواسته و طولانی مدت منجر به صرفه جویی های اقتصادی قابل توجهی در هزینه های تعمیر و نگهداری برون سپاری خواهد شد.

گفتنی است، در گذشته انجام اینگونه فعالیت ها به صورت برون سپاری انجام می شد، که با توجه به هزینه بالا و زمانبر بودن فرایند عملیات تعمیر و به منظور صرفه جویی در هزینه ها و زمان، در حال حاضر انجام این فعالیت ها توسط نیروهای توانمند و مجرب بخش داخلی شرکت انجام می شود.