قلی پور خاطر نشان کرد: در این راستا کارشناسان شرکت تولید و تعمیرات با بررسی کلیه ورودی ها و خروجی ها اعم از ترانسفورمرهای ولتاژ و بردهای کنترلی و وایرینگ ارتباطی با سایر تجهیزات اقدام به عیب یابی نمودند.وی در ادامه افزود: پس از اطمینان از صحت و سلامت کلیه قسمت ها ، تنها محل اشکال کارت واحد اندازه گیری به نام (MUB) بود که پس از تعویض آن ، اشکال مرتفع و آمادگی واحد جهت بهره برداری اعلام گردید.