وی افزود: همچنین گزارشی از اقدامات و عملکرد واحدهای مختلف موسسه به ویژه مسائل و مشکلات بخش‌های درمانی، ارتقا کیفیت خدمات و وضعیت مالی مرکز پزشکی در سال ۱۴۰۱ ارائه شد.

در پایان این نشست، مدیرعامل موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، معاونین و مدیران سازمان و حسابرس و بازرس قانونی و همچنین از تلاش‌های کارکنان این مجموعه در سال گذشته قدردانی کرد.

گفتنی است؛ که این مجمع با حضور اعضای هیئت مدیره موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان و جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و مرکز پزشکی برگزار شد.