به گزارش سدپرس؛ “فرزاد جونعلی وند” گفت: تعمیرات و بازرسی های سالیانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات نیروگاهی محسوب می شود و انجام اصولی این بازرسی ها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه موثر می باشد.

وی افزود : تعمیرات سالیانه واحد شماره دو نیروگاه اول با همکاری معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و شرکت تعمیرات و نگهداری نیروگاه های برق آبی آغاز شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: در این اورهال انجام تعمیرات روتین و بازرسی از سیستم های ترانسفور ماتور های قدرت ، چک کردن لشینگ استاتور واحد ، تست های ژنراتور، تعمیر و آب بندی شفت سیل توربین، پایش وضعیت تست ، آنالیز روغن کالیبراسیون ، تکمیل سیستم ایونت رکوردر ، نشتی گیری شیر های کولینگ ترانسها ، تعویض دو دستگاه سیلندر ترمز ژنراتور، سرویس اویل کولر یاتاقان کف گرد، تمیز کاری سیم پیچ هسته ، تست ترانسهای قدرت و تعویض فشار شکن سیستم مه پاش ترانس های قدرت صورت می پذیرد.