به گزارش سدپرس ، “فرزاد جونعلی وند” مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اعلام این خبر گفت : یکی از تجهیزات مهم در نیروگاههای برق آبی که همیشه از نقاط تعیین کننده در راندمان تولید انرژی می باشد رانر نیروگاه است که در همین زمینه با شروع اورهال اساسی واحد شماره یک نیروگاه اول و بازدید و تست های غیرمخرب مورد نیاز بر روی رانر، ترک پره مشاهده گردید .جونعلی وند افزود: بعد از جلسات فنی با حضور کارشناسان شرکت تولید و شرکت تعمیرات برنامه شرح پروسه جوشکاری، تست های پس از آن ، مراحل تنش زدایی و احیاء منطقه حاصل از گرمایش جوشکاری ، منجر به ترمیم پره های را نر شد.

وی بیان کرد: در پایان عملیات، نحوه ترمیم، احیاء وتنش زدایی به عنوان دستورالعمل، صورتجلسه و ثبت آرشیو شد.

رانرهای نیروگاه اول سدشهیدعباسپورازنوع فرانسیس و ۱۵پره می باشند.
گفتنی است تبدیل انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و تولید برق با چرخش رانر در نیروگاه صورت می گیرد.