اسدی با بیان اینکه این قرارداد از مرداد ماه عملیاتی و آغاز گردیده افزود ، سد و نیروگاه لتیان دارای ۲ واحد ۲۲.۵ مگاواتی و نیروگاه کلان دارای ۳ واحد ۳۸.۵ مگاواتی می باشند که شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان عهده دار بهره برداری ، تعمیر و نگهداری این نیروگاه ها می باشد که علاوه بر تامین بخشی از برق شبکه سراسری کشور در تامین آب شرب کلان شهر تهران نقش بسزایی دارند .

شایان ذکر است که سد لتیان در ۱۰ کیلومتری شمال شرق تهران و در منطقه لواسانات بر روی رودخانه جاجرود قرار دارد که از نوع بتنی بوده و یکی از منابع اصلی تامین آب شرب کلان شهر تهران به حساب می آید .