وی رئیس اداره روابط عمومی شرکت ساب خوزستان است و فعالیت های موثری را در حوزه گردشگری در کارنامه خود دارد و در سال ۹۶ به عنوان مبدع و‌ مجری اولین قطار های گردشگری کشور از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

این انتخاب بیانگر توجه و اهمیت بخش گردشگری روستایی و توسعه اقامتگاه های بومگردی بر اساس ضوابط تاسیسات گردشگری توسط فعالین این حوزه در خوزستان است؛ امیدواریم متولیان امر بر توسعه گردشگری در این استان با وجود ظرفیت های انسانی و طبیعی موجود، اهتمام ورزند.