شجاعی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های سالیانه و از پیش تعیین شده در راستای بهبود وضعیت و بالا بردن آمادگی تولید در نیروگاههای برق آبی عملیات تعمیرات سالیانه انجام میگیرد افزود : اورهال واحد های ۱ الی ۸ این نیروگاه با موفقیت خاتمه یافت.

وی در ادامه افزود، این شرکت با داشتن نیروهای متخصص تعمیراتی خبره در بخش های مختلف نیروگاهی مطابق برنامه زمانبندی و با نظارت کارشناسان دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان ، در برخی از واحدها زودتر از موعد مقرر ، کلیه فعالیت های تعریف شده در برنامه تعمیراتی واحدهای نیروگاهی را در سه بخش االکتریکال ، مکانیکال و ابزار دقیق و همچنین امورات عمرانی بدنه سد و نیروگاه با کیفیت لازم با موفقیت به پایان رساندند .